• Тэргүүлэгчид

  • Тэргүүлэгчид

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал 7-р сар

[2013-07-17 09:27:57]

Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

                Хурлыг 2013 оны 7 дугаар сарын 17-ны 1400-д хийнэ.

 

 

Хэлэлцэх асуудал

Хэлэлцүүлэх хүн

Шийдвэр

1

Иргэний нийгмийн байгууллагуудын тухай

Б.Ядамсүрэн

тогтоол

2

Давсны хэрэглээг багасгах хөтөлбөр батлах тухай

Д.Дулмаа /ЭМГ/

Тогтоол

3

Олон нийтэд түшиглэсэн халамж үйлчилгээний ажлын чанар хүртээмжийн байдал, цаашдын чиг хандлагын тухай НХҮХ-ын даргын мэдээлэл

И.Оюунчимэг

Тогтоол

4

ЗДЗ-ийн хурлын тэмдэглэлээс.-./Ой тэмдэглэх тухай,

Н.Энхжаргал

Тогтоол

5

ОНӨ-ийн асуудал

Г.Тунгалаг

Тэмдэглэл

6

Бусад

 

Тэмдэглэл

 

 

 

 

 

Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )
  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах