Хуудас:  1  ( 6 мэдээ )

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР МЭДЭЭ

[2014-10-16 17:19:25]

 1-р багт байрлалтай 5 хүний халуун ус, худгийн барилгыг 17,280.0 мянган төгрөгөөр үнэлэн дуудлага 

МИНИ ЗАХЫГ ХУВЬЧИЛНА

[2014-07-09 09:34:01]

Улаангом сумын 3-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Хүнсний худалдааны "Мини зах"-ыг / 206 520 978 / хоёр зуун зургаан сая таван зуун хорин мянга есөн зуун далан найм / төгрөгөөр үнэлэн менежментийн үр дүнг харгалзан хувьчилна.

Тендерт оролцох хүсэлтээ илэрхийлэх

Монгол улсын болон гадаадын төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоогүй хуулийн этгээд, /буюу менежментийн баг /

Тендерт оролцох хүсэлтээ илэрхийлэх

Монгол улсын болон гадаадын төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоогүй хуулийн этгээд, /буюу менежментийн баг / дангаараа, эсвэл хамтарсан хэлбэрээр тендерт оролцож болно. Хамтарсан хэлбэрээр оролцох тохиолдолд тэдгээрийн хооронд хамтран оролцох тухай гэрээ байгуулсан байна.

1. Өргөдөл;

2. Хүсэлт гаргагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурсан “Нууцыг хадгалах гэрээ”;

3. Буцааж төлөгдөхгүй нөхцөлтэй 80 000 /наян мянган/ төгрөгийн тендерийн хураамж төлснийг нотлох баримт;

4. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилсон тохиолдолд түүнд зохих журмын дагуу олгосон итгэмжлэл;

5. Хүсэлт гаргагчийн тухай танилцуулга.

Тендерийн хураамж болох 80 000 /наян мянган/ төгрөгийг Төрийн сан дахь Орон нутгийн өмчийн  сангийн 150051401 тоот  дансанд шилжүүлнэ. Хэрэв өргөдөлд тендерийн хураамж төлсөн баримтыг хавсаргаагүй тохиолдолд өргөдлийг хүлээн авсанд тооцохгүй.

Тендерт оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн өргөдлийг 2014 оны 07 дугаар  сарын 28-ны өдрийн (Улаангомын цагаар) 16.00 цагаас  өмнө ИТХ-ын ажлын албанд ирүүлнэ.

Хувьчлах хөрөнгийг газар дээр нь очиж үзэж болох бөгөөд хувьчлалын журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын 213 тоот өрөө болон 70452828 тоот утасаар тодруулж болно. /ажлын цагаар/

Дуудлага худалдаагаар худалдана

[2014-07-08 15:58:10]

Дуудлага худалдаагаар худалдана

Увс нуурын дэргэдэх аялал жуулчлалын гэр баазыг 499.947.900 төгрөг, 
Улаангом сумын ЗДТГ-ын Land 80 УВА 0021 автомашиныг 6.400.000 төгрөг, 
Старикс УВА 2315 бага оврын автобусыг 1.600.000 төгрөгөөр,  
Мустанг маркийн 2 ширхэг хятад мотоциколийг тус бүр нь 40000  төгрөгөөр,
Улаангом сумын ИТХ-ын Мазда демо УВА 0040 автомашиныг 2.000.000 төгрөгөөр тус тус үнэлэн дуудлага худалдаагаар худалдана. 
         Дуудлага худалдаа 2014 оны 07 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10 цагт 
1-р багт байрлалтай 5 хүний халуун ус, худгын барилгыг 30.000.000 төгрөгөөр,
Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн барилга барилгыг 50.000.000 төгрөгөөр,
Давст сумын эмнэлэгийн хуучин барилгыг 45.000.000 төгрөгөөр тус тус үнэлэн 08 сарын 04-ны өдрийн 10 цагт нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. Худалдах хөрөнгийн талаарх мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын 213 тоот өрөө болон 70452828 тоот утасаар тодруулж болно.

Аялал жуулчлалын гэр баазыг дуудлага худалдаагаар худалдана

[2014-07-07 14:10:41]

Зар мэдээний тухай

            Увс нуурын дэргэдэх аялал жуулчлалын гэр баазыг 499 947 900 /дөрвөн зуун ерөн есөн сая есөн зуун дөчин долоон мянга есөн зуу/ төгрөгөөр үнэлэн нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

            Дуудлага худалдаа 2014 оны 07 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд явагдана.

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг газар дээр нь очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын 213 тоот өрөө болон 70452828 тоот утасаар тодруулж болно. /ажлын цагаар/

 

Ажлын алба

Зар мэдээний тухай

[2014-05-12 10:30:17]

Зар мэдээний тухай

Увс нуурын дэргэдэх аялал жуулчлалын гэр баазыг 499 947 900 /дөрвөн зуун ерөн есөн сая есөн зуун дөчин долоон мянга есөн зуу/ төгрөгөөр үнэлэн нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

Зар мэдээний тухай

[2014-05-12 10:28:21]

Зар мэдээний тухай

      Давст сумын ЗДТГ-ын Конторын хуучин барилга 1971 онд ашиглалтанд орсон, 1 давхар төмөр дээвэр, улаан ба түүхий холимог тоосгон хана, модон хучилттай барилгыг 19440,0 мянга /арван есөн сая дөрвөн зуун дөчин мянга/ төгрөгөөр худалдана.

Хуудас:  1  ( 6 мэдээ )
  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах