Бусад мэдээ

Зар мэдээний тухай

[2014-05-12 10:28:21]

Зар мэдээний тухай

      Давст сумын ЗДТГ-ын Конторын хуучин барилга 1971 онд ашиглалтанд орсон, 1 давхар төмөр дээвэр, улаан ба түүхий холимог тоосгон хана, модон хучилттай барилгыг 19440,0 мянга /арван есөн сая дөрвөн зуун дөчин мянга/ төгрөгөөр худалдана.

Зар мэдээний тухай

      Давст сумын ЗДТГ-ын Конторын хуучин барилга 1971 онд ашиглалтанд орсон, 1 давхар төмөр дээвэр, улаан ба түүхий холимог тоосгон хана, модон хучилттай барилгыг 19440,0 мянга /арван есөн сая дөрвөн зуун дөчин мянга/ төгрөгөөр худалдана.

Наранбулаг сумын Цэцэрлэгийн салбар байрны барилга 1998 онд ашиглалтанд орсон, бетон суурь, улаан тоосгон хана, төмөр дээвэртэй барилгыг 6480,0 мянга /зургаан сая дөрвөн зуун наян мянга/ төгрөгөөр худалдана.

Чандмань-Увс ХХК-нийн Тоосгоны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг 10240,0 мянга /арван сая хоёр зуун дөчин мянга/ төгрөгөөр худалдана.

Худалдах хөрөнгийг газар дээр нь очиж үзэж болох бөгөөд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга болон, аймгийн ЗДТГ-ын 113 тоот өрөө болон 70453292 тоот утасаар тодруулж болно. /ажлын цагаар/

 

Бусад мэдээ

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах