Бусад мэдээ

Зар мэдээний тухай

[2014-05-12 10:30:17]

Зар мэдээний тухай

Увс нуурын дэргэдэх аялал жуулчлалын гэр баазыг 499 947 900 /дөрвөн зуун ерөн есөн сая есөн зуун дөчин долоон мянга есөн зуу/ төгрөгөөр үнэлэн нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

                                    Зар мэдээний тухай

Увс нуурын дэргэдэх аялал жуулчлалын гэр баазыг 499 947 900 /дөрвөн зуун ерөн есөн сая есөн зуун дөчин долоон мянга есөн зуу/ төгрөгөөр үнэлэн нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

Дуудлага худалдаа 2014 оны 05 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 10 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд явагдана.

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг газар дээр нь очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын 113 тоот өрөө болон 70453292 тоот утасаар тодруулж болно. /ажлын цагаар/

Бусад мэдээ

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах