• Бүтэц, зохион байгуулалт

  • Хурлын хороод

Буцах

Төсөв, санхүү эдийн засгийн хөгжил, шудрага өрсөлдөөний асуудал эрхэлсэн хороо

Дарга                Ч.Баттулга
Орлогч дарга    Ж.Александр
Гишүүд             Д.Цэндсүрэн
                         Г.Энхбат
                         У.Жамсран
                         Д.Батсайхан
                         Э.Насанбат

Буцах

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах