• Бүтэц, зохион байгуулалт

  • Хурлын хороод

Буцах

Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, эрхзүй сахилга дэг журмын асуудал эрхэлсэн хороо

Дарга                  Н.Бүрэн

Орлогч дарга  Д.Мягмарсүрэн

Гишүүд          С.Цолмон

                             Д.Ядамжав

                      П.Лхагважав

                      Т.Болд

Буцах

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах