• Нээлттэй мэдээлэл

  • Төсөл хөтөлбөр

Бусад мэдээ

Увс аймгийн хөгжлийн стратегийн хөтөлбөр батлах тухай

[2013-04-24 09:49:26]

2008 оны 9-р сарын 30-ны өдөр                 Дугаар 8//02                                       Улаангом

 

 

Увс аймгийн хөгжлийн стратегийн хөтөлбөр

батлах тухай

 

"Увс аймгийн хөгжлийн стратегийн хөтөлбөр"-ийн /2008-2021 он/ төслийг хэлэлцээд Аймгийн ИТХ-аасс ТОГТООХ нь:

 

Нэг. "Увс аймгийн хөгжлийн стратегийн хөтөлбөр"-ийг /2008-2021 он/ дэмжиж, төлөөлөгчдийн гаргасан саналыг тусган баталсугай.

Хоёр. Хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтуудыг үйл ажиллагааны хөтөлбөр, стратегийн төлөвлөгөө, тухайн жилийн нийгэм эдийн засгийн зорилтонд тусган санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга, агентлаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагуудад даалгасугай.

Гурав. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймаг, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, хурал дахь улс төрийн намын бүлгүүдэд үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                            Д.БАТСАЙХАН

 

Бусад мэдээ

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах