• Нээлттэй мэдээлэл

  • Тогтоол шийдвэр

Бусад мэдээ

СӨХ-ийн үүргийг “Чандмань Увс” ХХК-аар гүйцэтгүүлэх тухай

[2014-07-07 12:39:24]

Тогтоол

 

 

2014 оны  7 -р сарын 3                          дугаар                                           Улаангом

 

 

 

СӨХ-ийн үүргийг “Чандмань Увс” ХХК-аар

гүйцэтгүүлэх тухай 

 

 

Иргэний тухай хуулийн 143-р зүйлийн 143.2, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20-р зүйлийн 20.1.10 дахь заалт, Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15.1.1. заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:  

Нэг. Улаангом сумын орон сууцны дундын өмчлөлийн хөрөнгийн тооллого явуулж, Дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар, хамгаалалт, үйлчилгээ явуулахаар “Чандмань Увс” ХХК-д шилжүүлэхийг  Улаангом сумын Засаг дарга /О.Ганхуяг/-д даалгасугай.

Хоёр.  Дундын өмчлөлийн зүйлийн засвар үйлчилгээ холбогдох бусад зайлшгүй зардлыг хариуцан санхүүжүүлэхэд сууц өмчлөгчдийн оролцоогоор нэг өрхөөс сар бүр тогтмол  5000 / таван мянган төгрөг /-ийн хураамж авч үйлчилгээг хэвийн болгож ажиллахыг “Чандмань Увс” ХХК-ийн захирал / Д.Төмөр-Өлзий/-д  даалгасугай.

 

 

ДАРГА                       Ч.ЧИМЭД

 

 

 

Бусад мэдээ

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах