• Мэдээлэл

  • Төрийн захиргаа

Бусад

Увс аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурал хуралдлаа.

[2014-10-23 09:24:49]

 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан 2014 оны 10-р сарын 21-ны өдөр хуралдлаа. Хуралдаанд 11 тэргүүлэгчээс 9 тэргүүлэгч, ирц 81,8%-ийн ирцтэй оролцож дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд: 
Нэг. 2014 онд ахуйн зориулалтаар саарал чоно агнуулах дээд хязгаарыг тогтоох тухай 
Хоёр. ОНӨ-ийн асуудал
1.”Мини зах”-ын хувьчлалын тайланг батлах тухай
2.Үндсэн хөрөнгийг актлах, худалдах, шилжүүлэх тухай
Гурав. “Их наяд-Увс 2020” хөтөлбөрийн тухай
Дөрөв. Бусад
1.”Есүсийн Баптист” сүмийн үйл ажиллагааны хугацааг сунгах тухай гэсэн асуудлыг хэлэлцэв.
Хуралдаан 1400 цагт эхэлж1630 цагт дуусав.

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах