• Мэдээлэл

  • Төрийн захиргаа

Бусад

Багийн Засаг дарга нарын нэгдсэн сургалт явагдлаа

[2013-04-09 09:32:54]

Багийн Засаг дарга нарын нэгдсэн сургалтыг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын байранд 4 өдрийн турш зохион байгууллаа.    

Уг сургалтанд Тамгын газраас багийн Засаг дарга нарын бүрэн эрхийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлж ажиллах, ажил үүргийнхэн талаар сургалт мэдээлэл өгч иргэдэд хэрхэн хүрч ажиллах, суманд жижиг үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажын байр бий болгох, ажилгүй байгаа иргэдээ ажилтай мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтанд хамруулж ажлын байраар хангах нөхцөл боломж нээх зэрэг сургалт зөвөлгөөг өгсөн юм.

Мөн аймгийн Стастисткийн хэлтэс, Гэр бүл хөгжлийн хэлтсээс холбогдох сургалтуудыг хийсэн байна. Энэ удаагийн сургалтанд шинээр сонгогдсон шинэ багийн Засаг дарга нарт ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь мэдлэг өгөхүйц үр дүнтэй сургалт болсон билээ.

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах