• Мэдээлэл

  • Төрийн захиргаа

Бусад

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодыг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

[2013-05-28 11:23:09]

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн

аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодыг байгуулж,

бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

                          

 

               Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэг, 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4.1 дэх заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь:

               1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодыг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

               2. Хуульд заасан хугацаа, журмыг баримтлан сум, дүүргийн сонгуулийн хороод, хэсгийн хороодыг байгуулан харъяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд нийтэд мэдээлэхийг аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодын дарга, нарийн бичгийн дарга нарт даалгасугай.

               3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдсон хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллахыг сонгуулийн хороодын дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                           Ч.СОДНОМЦЭРЭН

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                      Б.АЛТАНЖАРГАЛ

 


     

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны
 2013 оны 5 дугаар сарын 17-ны
өдрийн
  37 дугаар тогтоолын хавсралт

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООДЫН ДЭРГЭД АЖИЛЛАХ                                                                                                                                                             МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Д\д

Эцэг (эх)-ийн нэр, нэр

Эрхэлж буй ажил, албан тушаал

Мэргэжил

Багт эрхлэх ажил

Увс аймаг

84

1

Цоггэрэлийн   Өлзий

Цогцолбор 2 дугаар сургуулийн мэдээлэл зүйн багш

Математик, мэдээлэл зүйн багш

Ахлагч

85

2

Баатарын    Баяртсайхан

Аймгийн ИТХ-ын Эдийн засаг, Өмчийн харилцаа эрхэлсэн ахлах мэргэжилтэн

Бизнесийн удирдлага,                 санхүүч

Гишүүн

86

3

Цэгмэдийн Цэдэвсүрэн

Увс эрдэм сургуулийн мэдээлэл зүйн багш

Математик, мэдээлэл зүйн багш

Гишүүн

87

4

Рэнчингийн    Итгэл

Улаангом коллежийн мэдээлэл зүйн багш

Математик, мэдээлэл зүйн багш

Гишүүн

88

5

Цэгмэдийн Дайчинбаяр

Аймгийн ИТХ-ын  Харилцаа хамтын ажиллагаа, түншлэл, мэдээллийн мэргэжилтэн

Програмист

Гишүүн

           
           

 

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах