• Мэдээлэл

  • Төрийн захиргаа

Бусад

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодыг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

[2013-05-28 11:26:49]

МОНГОЛ УЛСЫН

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ

ТОГТООЛ

 

 

2013 оны 5 дугаар                                                                                                 Улаанбаатар

сарын 6-ны  өдөр                                 Дугаар 34                                                       хот

 

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн

аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодыг байгуулж,

бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

                          

 

   Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэг, 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4.1 дэх заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь:

   1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодыг байгуулж, бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

   2. Хуульд заасан хугацаа, журмыг баримтлан сум, дүүргийн сонгуулийн хороод, хэсгийн хороодыг байгуулан харъяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд нийтэд мэдээлэхийг аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодын дарга, нарийн бичгийн дарга нарт даалгасугай.

   3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдсон хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллахыг сонгуулийн хороодын дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                                                                   Ч.СОДНОМЦЭРЭН

 

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                      

                                                                                               Б.АЛТАНЖАРГАЛ


                                              Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн       

                                                                                                                           34 дүгээр тогтоолын хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Д/д

Нэр, эцэг (эх)-ийн нэр

Эрхэлж буй ажил, албан тушаал

Мэргэжил, боловсрол

Сонгуулийн хороонд эрхлэх ажил

Увс аймаг

154

1

БАЯРАА

Дүгэрийн

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга

Эдийн засагч

Дээд

Дарга

155

2

ОЮУНБАТ

Банздайн

Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Мал зүйч

Төрийн удирдлагын менежер

Дээд

Нарийн бичгийн дарга

156

3

АРИУНТУЯА

Агваансүрэнгийн

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

Инженер

Дээд

Гишүүн

157

4

ОЮУНГЭРЭЛ

Сономпилийн

Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн

Эрх зүйч

Дээд

Гишүүн

158

5

ОЮУНТҮЛХҮҮР

Авирмэдийн

Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасгийн дарга

Инженер

Дээд

Гишүүн

159

6

АМГАЛАННАМЖИЛ

Цэвээний

Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн

улсын ахлах бүртгэгч

Хуульч

Дээд

Гишүүн

160

7

ЭНХБАЯР

Цогтоогийн

Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Нийгмийн ажилтан

Дээд

Гишүүн

161

8

ЭНХЖАРГАЛ

Намчингийн

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын албаны

ахлах мэргэжилтэн

Эрх зүйч

Дээд

Гишүүн

162

9

АНХМАА

Батсуурийн

Аймгийн ЗДТГ-ын нягтлан бодогч

Санхүүч

Дээд

Гишүүн

 

 

  • © 2013 Увс аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

  • Вэбийг хөгжүүлэгч АдминСофт ХХК