• Мэдээлэл

  • Соёл урлаг, Спорт

Бусад

"Хэрвээ би Төлөөлөгч байсан бол" илтгэлийн уралдаан боллоо.

[2013-12-19 12:37:51]

"Хэрвээ би Төлөөлөгч байсан бол" илтгэлийн уралдааныг Улаангом Коллеж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдийн дунд зохион байгуулж 2013 оны 12 сарын 18-нд илтгэлийн уралдааныг шалгарууллаа.Уралдааны тэргүүн байранд орсон сурагчдад Аймгийн ИТХ-ын "Өргөмжлөл", мөнгөн шагналаар шагналаа. I - байранд Б.Номин-Эрдэнэ , II-р байранд Г.Батчимэг, III-р байранд Д.Батцэцэг нар шалгарлаа.

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах