• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

Сумдын “Иргэний танхим”-ын ажилтнууд сургалтанд хамрагдаж байна

[2014-05-15 17:32:48]

Өнөөдөр Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас сумдын “Иргэний танхим”-ын ажилтнуудын дунд цаг үеийн ажлаар зөвлөмж, үүрэг чиглэл өгөх зорилгоор сургалт зохион байгуулж байна. Уг сургалт “НӨУБ болон Нутгийн захиргааны байгууллагын хамтын ажиллагаа”, “НӨУБ-ын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь”, “Орон нутгийн удирдлага, өмчийн тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал”, “Иргэдийг багаар ажиллуулах арга зам”, “Архив, бичиг хэрэг стандарт” гэсэн 6-н сэдвээр явагдаж байгаа юм. Сургалт маргаш мөн үргэлжилнэ.

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах