• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

Сумдын Иргэний танхимын ажилчдын цугларалт Зүүнговь суманд болов.

[2014-06-23 12:15:20]

Аймгийн ИТХ-ын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын нэг нь 2013 онд ажлын үзүүлэлтээрээ тэргүүлсэн Иргэний танхимын ажилтаны ажлын явц үр дүнг газар дээр нь танилцаж бусад сумдын Иргэний танхимын ажилтануудад сурталчилах ажил байсан  юм.

 

 

Аймгийн ИТХ-ын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын нэг нь 2013 онд ажлын үзүүлэлтээрээ тэргүүлсэн Иргэний танхимын ажилтаны ажлын явц үр дүнг газар дээр нь танилцаж бусад сумдын Иргэний танхимын ажилтануудад сурталчилах ажил байсан  юм.

2014 оны 06 сарын 20,21-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан энэхүү арга хэмжээ нь сумдын Иргэний танхимын ажилтануудад үр нөлөөгөө өгсөн ажил боллоо. Тус арга хэмжээнд Нийт 19 сумын Иргэний танхимын ажилтнуудаас  13 сумын Иргэний танхимын ажилтанууд хамрагдсан юм.  

 Цугларалтаар Зүүнговь сумын Иргэний танхимын ажилтан Э.Лхагважамц сумын ерөнхий танилцуулга, Иргэний танхимаас явууулж байгаа үйл ажиллагааныхаа талаар мэдээлэл хийсэн юм. Улмаар бусад сумдын танхимын ажилчид өөрсдийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, шинэлэг ажилаа танилцуулав.

Уг цугларалтанд Аймгийн ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга Б.Оюунбат, ИТХ-ын мэргэжилтэн Н.Төгөлдөр Зүүнговь сумын ИТХ-ын дарга Б.Энхбаяр, Сумын Засаг дарга Д.Нэргүй, Сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ж.Баянтөр нар оролцов. 

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах