• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

‎Баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын чуулган

[2015-06-24 16:54:35]

‎Баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын чуулган‬ Увс аймагт эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн чуулганы үндсэн сэдэв нь ИХ НАЯДЫН УВС. Энэ нь өнөөдөр байгаа 300 тэрбум багтаамжтай эдийн засгаа 1000 тэрбум буюу ИХ  Баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын чуулган‬ Увс аймагт эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн чуулганы үндсэн сэдэв нь ИХ НАЯДЫН УВС. Энэ нь өнөөдөр байгаа 300 тэрбум багтаамжтай эдийн засгаа 1000 тэрбум буюу ИХ НАЯД болгох, тусламж, төрийн үйлчилгээ зонхилсон бүтцийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнээс бүтсэн ЗӨВ ЭДИЙН ЗАСГИЙН бүтэцтэй болгох тооцоотой, судалгаатай, бодитой, хэмжих хугацаатай төсөл юм. 

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах