• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

Аймгийн ИТХ-ын 5,6-р хуралдаан 2013 оны 12 сарын 2-4 өдрүүдэд болно.

[2013-11-29 10:51:01]

V ХУРАЛДААНААР:
1. Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийг чөлөөлөх, төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх  тухай  Ардчилсан намын бүлгийн  дарга М.Ганбаатар
2. Аймгийн ИТХТ-ийг нөхөн сонгох  тухай  Аймгийн ИТХ-ын дарга Ч.Чимэд
3. Аймгийн  2013 оны  төсөвт   тодотгол хийх тухай Аймгийн Засаг дарга Д.Цэндсүрэн
4.  Аймгийн 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тухай Аймгийн СТСХ-ийн дарга Ч.Энхбаяр 
5. Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм 
6. Хурлын  үйл ажиллагааны журмуудыг / байнгын дэг,Хороодын ажиллах журам, аймгийн ИТХ-д асуудал үргөн барих, бэлтгэл хангах, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах, аймгийн ИТХ-ын  шийдвэрт хориг тавих/  шинэчлэн батлах тухай   Хорооны дарга Н.Бүрэн, С.Амраа  нарын
7. Аймгийн  ИТХ-ын хороодыг  шинэчлэн  байгуулах тухай Аймгийн ИТХ-ын                                           дарга Ч.Чимэд

            YI хуралдаанаар : 
1.Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны ажлын тайлан, цаашдын зорилтын тухай аймгийн ИТХ-ын  дарга  Ч.Чимэдийн,  
2.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2013 оны зорилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны  хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийн тухай аймгийн Засаг дарга  Д.Цэндсүрэнгийн 
3. Аймгийн эдийн засаг , нийгмийн 2014 оны  зорилт,  ОНХС-ийн  хөрөнгө оруулалтаар  хийгдэх бүтээн байгуулалтын  ажлын тухай  аймгийн Засаг даргын орлогч  Б.Цэцээгийн, 
4. Аймгийн 2014 оны  төсвийн төслийн тухай аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга Ч.Энхбаярын , 
5. Аймгийн 2014 оны  газар зохион байгуулалтын  төлөвлөгөөний тухай  Аймгийн ГХБХБГ-ын дарга  Г.Отгонболдын, 
6. Аймгийн  аудитын газрын  тайлан – Аймгийн ерөнхий аудитор Л.Бат- Очирын мэдээлэл,  илтгэлүүдийг  хэлэлцүүлэхээр тогтоолоо. 

             

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах