• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

Аймгийн ЭМГ-аас Шинэ санаа , Шинэ өглөө , Шинэ он арга хэмжээ зохион байгууллаа.

[2014-01-03 18:29:51]

Аймгийн ЭМГ-аас зохион байгуулсан Шинэ санаа , Шинэ өглөө , Шинэ он арга хэмжээнд ИТХ-ын дарга Ч.Чимэд болон аймгийн удирдлагууд оролцон энэ онд Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарт шинээр болон өмнө нь  хэрэгжүүлж байгаа ажилд өөрсдийн Шинэ санаагаа нэмэрлэн дэмжиж ажиллахаа мэдэгдлээ. 

Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 150 залуучууд Аймгийн Залуучуудын холбооны дэргэдэх хороо байгуулан  энэ онд ямар чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулан ажиллахаа удирдлагууддаа мэдээлэл хийлээ. 

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах