• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

Тува улсын бизнес эрхлэгч нар Увс аймгийн бизнес эрхлэгч нарын хооронд туршлага судлах уулзалт

[2014-02-27 11:36:38]

Тува улсын дээд хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Маргарита Михайловна, Тува улсын дээд хурлын 

Тува улсын дээд хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Маргарита Михайловна, Тува улсын дээд хурлын төлөөлөгч нар увс аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч М.Ганбаатар, Э.Баатарсан, ҮХААЖДҮ-ын газрын дарга Ж.Александр нартай жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгч нартай уулзалт хийж 5-р сарын хоёр дахь хагаст Тува улсын бизнес эрхлэгч нар Увс аймгийн бизнес эрхлэгч нарын хооронд туршлага судлах уулзалт зохион байгуулахаар боллоо.

Дээрхи уулзалтын хүрээнд:

1. Тоосгоны үйлдвэр,

                        2. Гутлын үйлдвэр

                        3. Хүнсний үйлдвэр

                        4. Эсгийн үйлдвэр

                        5. Жимс, жимсгэний үйлдвэр газруудыг үзэж танилахаар шийдвэрлэв.

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах