• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралдлаа

[2014-03-04 09:27:16]

2014 оны 03 сарын 04-нд Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралдаж 2014 

2014 оны 03 сарын 04-нд Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралдаж 2014 онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлогын чанартай ажлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэхээр  төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэн батлав. 

Энэхүү төлөвлөгөөний зорилго нь аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран гэмт хэрэг гаралтын шалтгаан нөхцлийг судлах, иргэд, олон нийтийг гэмт хэрэгт өртөх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах, мэдээллээр тогтмол хангах, тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийг бууруулах бодлого хэрэгжүүлж ажиллахаар болов.

 

 

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах