• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

Төлөөлөгчдийн сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө

[2014-03-28 20:26:03]

“Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь”төслийн хүрээнд аймаг, сумдын төлөөлөгчдийг чадавхижуулах сургалт энэсарын 20-ноос 28-ны өдрүүдэд манай аймагт амжилттай зохионбайгуулагдаж өнөөдөр хаалтаа хийлээ.

 

 Энэ сургалтанд  нийтдээ 19 сумын 390-ээд төлөөлөгч оролцсон юм. Идэвхи, санаачлага гарган, иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарлан энэхүү сургалтанд хамрагдсан бүх төлөөлөгчдөд ажлын өндөр амжилт хүсье!

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах