• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурал боллоо

[2014-03-31 20:16:00]

Өнөөдөр 14 цагт Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурал боллоо.

 

Уг хуралдаанаар дараах асуудлаар хэлэлцсэн юм. Үүнд “Аймгийн ИТХ-ын 7-р хуралдаан товлон зарлах тухай”, “Увс цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК-ий даргын сонсгол, ИТХ-ын нөхөн сонгуулийн зардлын дээд хязгаарыг тогтоох тухай”, Нэр бүхий хүмүүсийг шагналд тодорхойлох тухай” зэрэг орно.  Тэргүүлэгчид эдгээр асуудалтай нэг бүрчлэн танилцаж, хэлэлцсэний дараа тогтоол гарган баталлаа

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах