• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Бусад

ИТХ-ын төлөөлөгчид Увс аймгийн Байгаль Орчны Газрын ажилтай танилцсан ажлын тайлан

[2014-04-01 18:35:22]

 

 

           

Аймгийн ИТХ-ын 3-р сарын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд ИТХ-ын төлөөлөгчид Байгаль Орчны Газрын ажилтай 2014оны 03-р сарын 31-ны өдөр танилцлаа. Ажлын хэсгийн ахлагч ИТХ-ын төлөөлөгч, , ИТХ-ын Байгаль орчин, экологийн тэнцвэрт байдлын хорооны дарга Э.Насанбат гишүүдэд – Тэргүүлэгч, төлөөлөгч Ч.Баттулга Б.Гомбосүрэн, төлөөлөгч У.Жамсран ИТХ-ын ажлын албаны мэргэжилтэн Н.Төгөлдөр нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллав. 

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах