• Мэдээлэл

  • Орон нутаг

Хуудас: ....  2   3   4   5   6   7   8   9  ( 60 мэдээ )

Завхан, Сагил сумын ИТХурлын НБД-ын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж авна.

[2013-10-08 15:07:09]

        Увс аймгийн Завхан, Сагил сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн төрийнжинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  авна. ·          Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ ·          Тус  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагаас  зарласан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг  сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг  тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2013 оны  10  дүгээр сарын 17-18-ны  өдрүүдэд  10.00-17.00  цагийн хооронд бүртгэнэ. Шалгалт 20 оны 10-р сарын 21нд болно.

Хуудас: ....  2   3   4   5   6   7   8   9  ( 60 мэдээ )
  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах