• Туслах цэс

  • Асуулт хариулт

Бусад

Сүм хийдийн үйл ажиллагааны зөвшөөрлийг хэрхэн яаж сунгах вэ?

[2013-04-09 12:37:54]

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20.1.10, Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 124 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Сүм хийд байгуулж, үйл ажиллагаа явуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах” тухай журамд зааснаар тухайн сүм хийдийн удирдах байгууллага нь зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлт, нэг жилийн ажлын тайлан, үйл ажиллагааг явуулхыг дэмжсэн сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн саналын  хамт Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд ирүүлж шийдвэрлүүлэнэ.

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах