• Мэдээлэл

  • Боловсрол, Эрүүл мэнд

Бусад

Ном авъяас хөтөлбөр

[2014-10-16 17:21:38]

Монгол Улсын Шинэчлэлийн Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн ИТХ, ЗДТГ-ын зүгээс Ном авъяас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ хүрээнд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 90 орчим сая төгрөгийн санхүүжилтээр 13 нэр төрөл бүхий 224 орчим хөгжмийн зэмсгийг Увс аймгийн 24 сургуульд хүлээлгэн Монгол Улсын Шинэчлэлийн Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн ИТХ, ЗДТГ-ын зүгээс Ном авъяас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ хүрээнд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 90 орчим сая төгрөгийн санхүүжилтээр 13 нэр төрөл бүхий 224 орчим хөгжмийн зэмсгийг Увс аймгийн 24 сургуульд хүлээлгэн өглөө. Аймгийн нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан томоохон ажлын нэг болох авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн жил ерөнхий боловсролын сургуулиудад үндэсний хөгжим хүлээлгэн өгч байсан бол энэ удаад сонгодог хөгжмийн тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг зохион байгуулж байна. Ингэснээр хүүхэд багачууд маань авъяасаа нээн хөгжүүлж, хөгжмийн дугуйлангаар хичээллэх орчин нөхцөл бүрдэж байгаа юм.

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах