• Мэдээлэл

  • Боловсрол, Эрүүл мэнд

Бусад

Залуучуудын ТББ-ын чадавхийг бэхжүүлэх сургалт боллоо

[2014-10-16 18:01:02]

НҮБ-ын Хүн Амын Сан, МУ-ын Засгийн газархамтран хэрэгжүүлж байгаа Залуучуудын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Иргэний Боловсрол төвөөс 2014 оны 10-р сарын 15-ны өдөр “Залуучуудын ТББ-ын чадавхийг бэхжүүлэх нь” сургалтыг Увс аймгийн Залуучуудын Хөгжлийн төвд зохион 

НҮБ-ын Хүн Амын Сан, МУ-ын Засгийн газархамтран хэрэгжүүлж байгаа Залуучуудын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Иргэний Боловсрол төвөөс 2014 оны 10-р сарын 15-ны өдөр “Залуучуудын ТББ-ын чадавхийг бэхжүүлэх нь” сургалтыг Увс аймгийн Залуучуудын Хөгжлийн төвд зохион байгууллаа. Энэ сургалтаар Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн нийгэмд нөлөөлөх үүрэг, үр дүнтэй нөлөөллийн ажил хэрхэн зохион байгуулах, албан тушаалтан, санхүүжүүлэгч, дэмжигч байгууллагуудтай хэрхэн холбоо тогтоож ажиллах зэрэг асуудлуудаар сургалт хийж харилцан туршлага солилцов. Уг сургалтанд ИТХ-ын ажлын алба, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс, Залуучуудын хөгжлийн төвийн төлөөлөл болон хүүхэд залуучуудын байгууллагын төлөөлөл оролцлоо.  

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах