• Мэдээлэл

  • Боловсрол, Эрүүл мэнд

Бусад

УЛСЫН ТӨРӨЛЖСӨН ОЛИМПИАДЫН 2-ЫН ДАВАА ЭХЭЛЛЭЭ

[2013-04-09 10:07:18]

Өнөөдрөөс эхлэн улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын даваа Улаангом сумын ахлах 2 дугаар сургууль дээр эхэллээ. Олимпиадад нийтдээ 19 сумын 27 сургуулийн багш, сурагчид оролцож байна.   

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах