• Мэдээлэл

  • Боловсрол, Эрүүл мэнд

Бусад

Орос хэлний олимпиад боллоо

[2014-02-21 09:37:42]

ОХУ-ын Тува улсын Дээд хурал  ба Увс аймгийн ИТХ-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд Тува улсын Дээд хурлын төлөөлөгчид, Кызыл хотын 12,2-р сургуулийн захирал нар Увс аймагт хүрэлцэн ирж дунд сургуулийн 9-11-р ангийн сурагчдын дунд орос хэлний олимпиадыг  2 сарын 17-20 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж 1-3-р байр эзэлсэн болон тусгай номинациудад шалгарсан сурагчдыг бэлтгэсэн багш нарын хамт Кызыл хотод 3-р сард зохиогдох орос хэлний олимпиадад оролцох эрх, экскурс аялалаар явахыг урилаа.Мөн Улаангомын 3,4-р сургууль 12, Чандмань эрдэм, Увс Эрдэм сургуулиуд Кызыл хотын 2-р сургуультай хамтран ажиллахаар харилцан ярилцлаа. 

Бусад

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах